Myslíme na naše
životné prostredie

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné, poradenské, technické a školiace služby v oblasti životného prostredia, predovšetkým so zameraním na ochranu ovzdušia – teda emisie, imisie, skleníkové plyny a fluórované skleníkové plyny, už od roku 1998.

 

Tím našich odborníkov má bohaté skúsenosti aj v ostatných zložkách ŽP - vodné a odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny či environmentálne záťaže a Východiskové správy, či posudzovanie vplyvov na životné prostredie.