Dotazník spokojnosti

Kvalita ponúkaných služieb a prác *

Odbornosť a vecnosť našich pracovníkov *

Prístup našich pracovníkov *

Komunikácia s Vašou spoločnosťou *

Dodržiavanie termínov a dochviľnosť *

* povinné položky