Skleníkové plyny

Sme držiteľom európskej akreditácie v systéme EU ETS na overovania údajov o skleníkových plynoch (ročné údaje o emisiách CO2, aktuálne dosiahnuté úrovne činnosti, resp. jej zmeny, alokácie a validácie monitorovacích plánov, či metodík monitorovania ročných emisií, atď.) v najširšom rozsahu na Slovensku. Máme praktické skúsenosti s overovaním týchto údajov aj v zahraničí.

Legislatívne predpisy aktuálne platné pre túto oblasť nájdete na nasledovných linkách: