Náš tím

Konateľ spoločnosti

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Odborní pracovníci

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Skleníkové plyny

Mgr. Michal Jób

Mgr. Michal Jób

Skleníkové plyny

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Ing. Alena Popovičová, PhD.

IPKZ a emisie

Mgr. Dóra Mészárosová

Mgr. Dóra Mészárosová

IPKZ a emisie

Ing. Adriana Toková

Ing. Adriana Toková

IPKZ a emisie

David Gschweng

David Gschweng

IPKZ a emisie

Ing. Alena Popovičová, PhD.

Ing. Alena Popovičová, PhD.

EIA a uhlíková stopa

Ing. Adriana Toková

Ing. Adriana Toková

Interné audity ISO 14001

David Gschweng

David Gschweng

Interné audity ISO 14001

Systém manažérstva a ekonomickí pracovníci

Bc. Anikó Ferenczi

Bc. Anikó Ferenczi

Manažér kvality pre oddelenie skleníkových plynov,

Cenové ponuky, Objednávky, Zmluvy, Faktúry

+421 917 861 474

Erika Ferenczi

Erika Ferenczi

Interný audítor pre oddelenie skleníkových plynov,

Cenové ponuky, Objednávky, Zmluvy, Faktúry

+421 905 868 783

emisie@arpenviro.sk